Reglerna i brottning

the-rules-of-wrestlingMålet inom brottning är att genom olika grepp lägga sin motståndare på rygg med båda skuldrorna i mattan. Lyckas man med det vinner man brottningsmatchen på fall. Det alternativa sättet att vinna är att samla flest poäng genom att utföra olika brottningstekniker. Matcher avgörs under maximalt 6 minuters brottning uppdelat på två perioder om vardera 3 minuter.

Poängsystem

Utförda grepp kan ge 1, 2, 4 eller 5 poäng beroende på svårighetsgrad. Skulle den ena brottaren ha 8 poängs övervikt eller mer (för fristil är gränsen 10 poäng) vinner brottaren på teknisk överlägsenhet. Vid oavgjort resultat vinner den som har fått minst antal varningar. Den enskilt högsta poängen gäller i andra hand och i tredje hand den som tagit den sista poängen. För grekisk-romersk stil är det möjligt med 0-0 efter fulltid och i så fall avgör domarna vem som varit mest aktiv och tilldömer denne 1 poäng och därmed segern.

Stående eller liggande

Brottningen sker antingen stående eller liggande. För stående brottning finns två huvudsakliga typer av kast, nämligen svingkast som exempelvis flygande mara och bakåtkast som krysstag. Liggande brottning kallas parterr. Det kommer från franskans “par terre” och betyder logiskt nog “på marken”. Under liggande brottning är det istället olika brytgrepp och rullningar som gäller, till exempel halvnelson.

Passivitet

En brottare som inte är tillräckligt aktiv blir bestraffad. Först utdelar domarna en muntlig varning. Vid den andra varningen får den aktive brottaren välja att antingen fortsätta stående eller få ett överläge i parterr. För den tredje varningen ges samma val och den aktive brottaren tilldelas dessutom en poäng. Blir det en fjärde varning för en passiv brottare tilldelas den aktive brottaren segern på fall. I fristil är reglerna annorlunda. Efter den första muntliga varningen startas en strafftid på 30 sekunder. Har ingen av brottarna tagit poäng under strafftiden bestraffas den passive brottaren genom att motståndaren får en poäng.

Domare

För en brottningsmatch ska det finnas tre domare i form av en mattdomare, en mattpresident och en poängdomare. Skulle de olika domarna ha olika uppfattning i en viss matchsituation är det mattpresidentens bedömning som gäller.